2022-11-23

Zakaz rejestracji aut spalinowych

Klamka zapadła

Czwartek, 27 października 2022 r. zapisze się w historii motoryzacji. W tym dniu Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej oraz Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w tzw. trilogu w sprawie norm emisji CO2 dla pojazdów osobowych i dostawczych. Został potwierdzony cel 100-procentowej redukcji emisji.

Oznacza to, że od 2035 r. w państwach członkowskich będzie można rejestrować wyłącznie samochody osobowe i lekkie dostawcze z napędem elektrycznym lub wodorowym. Dotyczyć to będzie fabrycznie nowych egzemplarzy.

Wcześniejsze medialne doniesienia, że od 2035 roku będzie obowiązywał w Unii zakaz rejestracji samochodów emitujących CO2 nie były jeszcze prawdziwe. Zgodnie z obietnicą z zeszłego numeru, wracamy do tego zagadnienia. Na Kongresie Nowej Mobilności w Łodzi bardzo interesujące były warsztaty dla mediów zorganizowane przez Volkswagen Group Polska i Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA).

Zacznijmy od tego, że słynny już pakiet Fit for 55 to nie jest obowiązujące prawo, jedynie propozycja legislacyjna ogłoszona przez Komisję Europejską w lipcu 2021 r. W ramach pakietu Komisja opracowała łącznie 14 aktów prawnych. Wśród tych dokumentów znalazło się rozporządzenie o standardach emisyjnych dla pojazdów osobowych i lekkich dostawczych (nowelizowane rozporządzenie UE 2019/631). Właśnie z tego rozporządzenia pochodzi bardzo medialny zakaz od 2035 r.

W trójkącie

Nie przedstawiono żadnych aktów wykonawczych do rozporządzenia, choć jak zaznaczył Aleksander Rajch, dyrektor ds. relacji zewnętrznych PSPA to kwestia czasu. Trilog to obowiązkowe negocjacje między Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej. Efekt negocjacji nie może obniżyć najniższych celów przestawionych przez każdą z trzech instytucji. Taka jest ogólna procedura w unijnej biurokracji, samochody na tradycyjne paliwa nie stanowią żadnego wyjątku. W tym przypadku sporów nie należało się spodziewać, Komisja, Parlament i Rada zgodnie proponowały 100-procentowe ograniczenie emisji aut osobowych i lekkich dostawczych od roku 2035. Rozporządzenie powinno wejść w życie na przełomie 2022/23.

Fortele prawne

Warto zwrócić uwagę, że jest to rozporządzenie. Rozporządzenie nie wymaga implementacji do systemów prawnych państw członkowskich. Rozporządzenie ma obowiązywać i już, dyrektywę trzeba włączyć do ustawodawstwa krajów UE. Podobnym, prawnym fortelem władze unijne posługują się w przypadku AFIR. To także część pakietu Fit for 55 zaproponowanego przez Komisję Europejską. Rozporządzenie AFIR ma zastąpić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Łączna moc

AFIR zawiera szereg sensownych rozwiązań, typu wyposażenie stacji ładowania prądem stałym o mocy powyżej 50 kW w terminale płatnicze, czy mechanizm porównywania kosztów ładowania w formacie „cena za 100 km”. Olbrzymim wyzwaniem dla naszego kraju z pewnością okaże się zapewnienia łącznej mocy w infrastrukturze ogólnodostępnej. Według stanu na marzec br. łączna moc w Polsce wynosiła 77 MW. Od razu trzeba zaznaczyć i uspokoić, że chodzi o możliwości infrastruktury,a nie o realny pobór w tym samym czasie. Ten zawsze bywa znacznie mniejszy od łącznej mocy.

Propozycja Komisji, AFIR w tekście podstawowym, zakłada dla Polski 435,8 MW za trzy lata, 1383,5 MW za osiem lat i finalnie 2631,1 MW za trzynaście. Identycznie przedstawiają się kompromisowe propozycje Rady. Ale Parlament, po poprawkach swojej komisji transportu i turystyki, chciałby nakazać, odpowiednio: 1166,7 MW, 2773,6 MW oraz 4316,1 MW…

A coś bliżej życia? Podczas warsztatów w Łodzi padła uwaga, że Litwini narzekają na długie oczekiwanie na podłączenie ładowarki do sieci. Bywa, że pół roku! Hm, w Polsce byłoby to wręcz ekspresowe, bo może ciągnąć się i trzy lata. PSPA opracowało projekt specustawy, zgodnie z którą podłączenie ogólnodostępnej stacji zajmowałoby nie więcej niż 12 miesięcy.  

Tekst i zdjęcie: Jacek Dobkowski

Przegląd Oponiarski 11/205 (Listopad 2022)

drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Ogłoszenia
Brak ogłoszeń do wyświetlenia.
Zamów ogłoszenie

© Copyright 2024 Przegląd Oponiarski

Projektowanie stron Toruń