2016-01-20

Szkolenia z obsługi klimatyzacji

 

Od początku tego roku instalacja, konserwacja i serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane są możliwe tylko i wyłącznie po odbyciu specjalistycznego szkolenia. Firma Inter-Team Sp. z o.o., ogólnopolski dystrybutor części samochodowych, przeszła już pozytywnie audyt Urzędu Dozoru Technicznego i tym samym jest uprawniona do wydawania stosownych zaświadczeń. 

Zgodnie z ustawą z dn. 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych, wszystkie warsztaty samochodowe, które chcą świadczyć klientom usługi związane z instalacją i serwisowaniem klimatyzacji samochodowej, są zobowiązane do posiadania zaświadczeń wydanych przez upoważnione do tego instytucje.

- Nasze szkolenie „Diagnostyka układów klimatyzacji w pojazdach samochodowych” prowadzone przez ekspertów Akademii Technicznej Inter-Team, doskonale odpowiada wymaganiom stawianym przez ustawodawcę - powiedział Tomasz Niedbała zarządzający Akademią Techniczną Inter-Team. - Regulacje określają jedynie minimum wymagań dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń klimatyzacyjnych, zawierających fluorowane gazy cieplarniane. Nasze szkolenie natomiast, poza niezbędną teorią to także duża dawka praktyki, niezwykle ceniona przez naszych dotychczasowych klientów.

Niezastosowanie się do nowych przepisów może grozić karą w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Firma Inter-Team otrzymała wpis do rejestru Urzędu Dozoru Technicznego dnia 12 stycznia 2016 r. (numer wpisu: FGAZ-Z/27/0001/16). 

Poniżej zamieszczamy linki do wybranych regulacji prawnych:

  • „Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych z dnia 15 maja 2015 r.” http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/881/1
  • „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych” http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.POL
  • „Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1493/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r. określające format sprawozdań, które mają być składane przez producentów, importerów i eksporterów niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych” http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2007.332.01.0007.01.POL
  • „Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. określające minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane” http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008R0303
  • „Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane” www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/881/D2015000088101.pdf
  • „Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 308/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. określające formę powiadamiania o programach szkoleń i certyfikacji państw członkowskich” http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:092:0028:0034:PL:PDF

(ik)

Źródło i fot. Inter-Team

drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Ogłoszenia
Brak ogłoszeń do wyświetlenia.
Zamów ogłoszenie

© Copyright 2024 Przegląd Oponiarski

Projektowanie stron Toruń