2015-08-27

„Anglik” w polskiej SKP

 

15 sierpnia br. w życie weszło rozporządzenie dopuszczające do rejestracji samochody osobowe z kierownicą fabrycznie zamontowaną po prawej stronie. Niesie to za sobą szereg dodatkowych wymogów, które będą obowiązywały diagnostów.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem możliwe jest dopuszczenie do ruchu w Polsce zarówno nowych samochodów osobowych (objętych ramową dyrektywą homologacyjną), ale także pojazdów uprzednio zarejestrowanych na terytorium Państw Członkowskich UE (także w Anglii). Samochody te zaczną coraz częściej pokazywać się na stacjach kontroli pojazdów, a diagności muszą wiedzieć, jak je badać.

W przypadku atu z kierownicą po prawej stronie, należy spełnić trzy kluczowe warunki:

  • sprawdzić światła zewnętrzne (odpowiadające warunkom określonym w rozdziale 3 działu III oraz w załączniku nr 6 do rozporządzenia),
  • sprawdzić lusterka wsteczne (odpowiadające warunkom określonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia, z tym, że lusterko zewnętrzne (lewe wsteczne) musi umożliwić obserwację obszaru po lewej stronie pojazdu pod kątem zapewnienia kierowcy minimalnego wymaganego pola widzenia w lusterku zewnętrznym (lewym wstecznym) w sposób określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia; nie dotyczy to pojazdów wyposażonych w lusterka oznakowane zgodnie z regulaminem EKG ONZ nr 46 seria poprawek 02 lub wyżej, albo dyrektywą 2003/97/WE,
  • prędkościomierz wyskalowany w km/h (albo jednocześnie w km/h i mph oraz w drogomierz).

Dostosowanie pojazdu do wyżej wymienionych wymogów ma być weryfikowane podczas okresowego badania technicznego, przeprowadzanego przed pierwszą rejestracją w Polsce. Podczas badania samochód powinien być tak ustawiony (jak na rysunku poniżej lub w informacji Dz. U. 1076), aby położenie oczu kierowcy, o którym mowa w ust. 13, znajdowało się na wysokości osi odniesienia prostopadłej do wzdłużnej płaszczyzny symetrii pojazdu.

Linie o szerokości 50 mm wyznaczające pole widoczności z lewej strony pojazdu odzwierciedlające poziomy fragment jezdni, muszą być zaznaczone wewnątrz obszaru. Dodatkowo uprawniony diagnosta powinien tak regulować lusterkiem zewnętrznym (lewym wstecznym), aby pole widzenia widoczne w lusterku umożliwiało kierowcy widzenie:

  • sprawdzianów o wysokości h (h = 50 mm + odległość oczu kierowcy od nawierzchni podłoża) umieszczonych na miejscu pomiarowym,
  • minimalnego wymaganego pola widzenia na poziomie podłoża.

Do prób może posłużyć dowolny przedmiot o wymaganej minimalnej wysokości. W przypadku, kiedy uprawniony diagnosta obejmie wzrokiem w lusterku zewnętrznym (lewym wstecznym), nie odrywając przy tym pleców od oparcia fotela, pole widzenia, o którym mowa w ust. 15, to wynik badania uznaje się za pozytywny.

Kolejnym ważnym elementem jest zmiana na tablicy informacyjnej (znajdującej się na SKP) dotychczasowych zapisów Dzienników Ustaw (Dz. U. 996 i 997) na 776 i 1076 a dokładnie: wykaz czynności kontrolnych.

Kluczowe przepisy prawne:

31 lipca 2015 roku zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, a co za tym idzie:

  • rozporządzenie z dn. 2 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (mówi o tym Dz. U. poz. 1076),
  • rozporządzenie z dn. 13 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (mówi o tym Dz. U. poz. 1077).

Przepisy te weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 15 sierpnia 2015 r.

(ik)

Źródło: WSOP, fot. WSOP, arch. redakcji

drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Ogłoszenia
Brak ogłoszeń do wyświetlenia.
Zamów ogłoszenie

© Copyright 2024 Przegląd Oponiarski

Projektowanie stron Toruń