2014-02-21

Recykling akumulatorów - nowe przepisy

 

18 lutego br. rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o bateriach i akumulatorach. Zmiany mają dostosować polskie prawo do przepisów obowiązujących  w UE - unijnej dyrektywy oraz rozporządzenia KE. Dla firm zajmujących się utylizacją baterii i akumulatorów istotne będzie doprecyzowanie zapisów związanych z ich przetwarzaniem.

Do tej pory recykling wspomnianych produktów mógł odbywać się wyłącznie w zakładach, w których następuje przetwarzanie oraz recykling zarówno ołowiu i jego związków, jak i tworzyw sztucznych. Nowe przepisy mają dopuszczać możliwość przetwarzania baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych także w innych zakładach, spełniających odpowiednie wymogi zapewniające ochronę dla zdrowia ludzi i dla środowiska (wymogi ustawy o odpadach określającej właściwe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi). Firmy, które nie prowadzą recyklingu ołowiu i jego związków lub tworzyw sztucznych będą musiały przekazać je do odpowiednich instalacji. Jeżeli nie dostosują się do tego obowiązku, będą podlegać karze od 5 tys. zł do 1 mln zł.

Projekt przewiduje również zwolnienie dla małych producentów dotyczące osiągania wymaganych poziomów zbierania zużytych baterii i akumulatorów. Uproszczone zostaną również inne aspekty tej działalności jak organizowanie i finansowanie zbierania produktów, ich przetwarzanie, czy unieszkodliwianie.

Z takich zwolnień korzystać by mogli przedsiębiorcy, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu baterie lub akumulatory przenośne o łącznej masie nieprzekraczającej 1 kg oraz wprowadzający na rynek baterie lub akumulatory przemysłowe, baterie lub akumulatory samochodowe o łącznej masie nie przekraczającej 100 kg.

Zaproponowane przepisy mają wprowadzić także nowe obowiązki dla podmiotów pośredniczących, jak np. obowiązek wpisu do rejestru, który ma być utworzony na mocy ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, czy wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego. W projekcie zaznaczono też, że sprawozdania z osiągniętego poziomu wydajności recyklingu będą przekazywane do marszałków województw.

Projekt ustawy zakłada także prostszy mechanizm finansowania publicznych kampanii edukacyjnych w tym zakresie. Kwota ma być liczona od masy wprowadzonych baterii lub akumulatorów, przy stawce 0,02 zł za kilogram wprowadzanych do obrotu baterii lub akumulatorów. Jeżeli wysokość środków, jakie wprowadzający baterie i akumulatory musi przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne, nie przekroczy 10 zł (w danym roku kalendarzowym) - nie będzie on musiał finansować kampanii w tym roku.

(ik)

drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Ogłoszenia
Brak ogłoszeń do wyświetlenia.
Zamów ogłoszenie

© Copyright 2024 Przegląd Oponiarski

Projektowanie stron Toruń