2013-09-16

Sąd ogłosił upadłość Foty

 

 

Sąd Rejonowy w Gdańsku w dniu 13 września br. ogłosił upadłość spółki Fota z możliwością zawarcia układu, powierzając sprawowanie zarządu majątkiem upadłemu. Decyzja ta jest wynikiem braku porozumienia pomiędzy bankami finansującymi a spółką. W czerwcu BZ WBK, Raiffeisen Bank oraz Bank Handlowy wypowiedziały Focie umowy kredytowe.

Z informacji przekazanych przez PAP wynika, że Sąd wezwał wierzycieli upadłego, aby w terminie 3 miesięcy od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swoje wierzytelności w stosunku do upadłego. Wyznaczono również sędziego komisarza i nadzorcę sądowego. Pierwszą z wymienionych funkcji będzie pełnić Ewa Kubiak - sędzia Sądu Rejonowego w Gdańsku. Na nadzorcę sądowego wyznaczono Dorotę Kowalewską. W dniu ogłoszenia upadłości Paweł Gizicki złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa i członka zarządu spółki. Podobną decyzję podjęli także dwaj pozostali członkowie zarządu.  

Fota S.A. to jeden z największych dystrybutorów części zamiennych w Polsce. W ubiegłym roku sprzedaż jej produktów przekraczała 330 mln zł, a strata netto sięgała 0,9 mln zł. W I półroczu 2013 r. spółka miała 303 mln zł przychodów i 14,9 mln zł straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej.

(ik)

drukuj  
Ogłoszenia
Brak ogłoszeń do wyświetlenia.
Zamów ogłoszenie

© Copyright 2024 Przegląd Oponiarski

Projektowanie stron Toruń