2013-07-29

Wyniki Michelin za I poł. 2013 r.

 

Francuski koncern oponiarski opublikował wyniki, jakie osiągnął w pierwszej połowie br. Z informacji przekazanych przez Grupę Michelin wynika, że firma odnotowała sprzedaż na poziomie 10,16 mld euro, co jest zgodne z jej wcześniejszymi założeniami. Zysk operacyjny przed uwzględnieniem czynników jednorazowych wyniósł 1,15 mld euro.

(w milionach euro)

I poł. 2013

I poł. 2012

Sprzedaż netto

10 159

10 706

Zysk operacyjny przed uwzględnieniem pozycji jednorazowych

1 153

1 320

Marża operacyjna

11,3%

12,3%

Opony do samochodów osobowych i dostawczych oraz ich dystrybucja

10,3%

10,6%

Opony ciężarowe i ich dystrybucja

6,5%

6,4%

Działalność specjalistyczna

23,3%

27,4%

Zysk operacyjny po uwzględnieniu pozycji jednorazowych

903

1 417

Zysk netto

507

915

Nakłady inwestycyjne

762

660

Zadłużenie netto

1 114

2 177

Zadłużenie netto/Kapitał własny

12%

26%

Wolne środki pieniężne1

147

7

Wynagrodzenia pracowników2

113 200

114 700

1 Wolne środki pieniężne wypracowane w działalności operacyjnej minus wydatki inwestycyjne

2 Na koniec roku

 

Koncern podkreśla istotne znaczenie otoczenia rynkowego, które można porównać do poprzednich okresów. Na rynkach rozwiniętych jest ono określane jako niekorzystne, natomiast na rynkach wschodzących jako sprzyjające. Producent opon zakłada poprawę sytuacji i spodziewa się niewielkiego wzrostu wolumenów w drugiej połowie roku.

W Europie w I poł. br. koncern odnotował niewielki, 3-procentowy spadek sprzedaży opon do samochodów osobowych i dostawczych. Wzrost o 4 proc. zaobserwowano natomiast w II kwartale. W Ameryce Północnej odnotowano większą sprzedaż opon osobowych o 4 proc., co było spowodowane zwiększoną sprzedażą samochodów. Na rynku azjatyckim również odnotowano wzrost o 3 proc.

Wolumen sprzedaży opon do samochodów osobowych i dostawczych:

I poł. 2013
% zmiana rok do roku

Europa,

Rosja,

Turcja

Ameryka Północna

Azja

(bez Indii)

Ameryka Południowa

Afryka,
Bliski Wschód, Indie

Łącznie

 

Pierwsze wyposażenie

Rynek wymiany

 

 

- 3%

- 4%

 

+ 4%

+ 0%

+ 3%

+ 6%

+ 14%

+ 8%

- 9%

+ 6%

+ 1%

+ 1%

 

II kw. 2013
% zmiana rok do roku

Europa,

Rosja,

Turcja

Ameryka Północna

Azja

(bez Indii)

Ameryka Południowa

Afryka,
Bliski Wschód, Indie

Łącznie

 

Pierwsze wyposażenie

Rynek wymiany

 

 

+ 4%

+ 3%

 

+ 7%

+ 1%

+ 3%

+ 5%

+ 20%

+ 9%

- 9%

+ 8%

+ 4%

+ 4%

 

W przypadku opon ciężarowych popyt na rynku europejskim był stabilny w I poł. 2013 r. W Ameryce Północnej natomiast odnotowano spadek wolumenów sprzedaży o 12 proc., co było  spowodowane niepewną sytuacją ekonomiczną oraz wzrostem cen samochodów ciężarowych w tym regionie. Wyraźny wzrost, bo aż o 28 proc., odnotowano w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Ogólny wolumen sprzedaży na rynku azjatyckim wzrósł o 4 proc.

Wolumen sprzedaży: opony do samochodów ciężarowych:

I Poł. 2013
% zmiana rok do roku

Europa,

Rosja,

Turcja

Ameryka Północna

Azja

(bez Indii)

Ameryka Południowa

Afryka,
Bliski Wschód, Indie

Łącznie

 

Pierwsze wyposażenie*

Rynek wymiany*

 

 

+ 0%

+ 8%

 

- 13%

- 2%

+ 4%

+ 2%

+ 41%

+ 6%

- 9%

+ 7%

+ 1%

+ 3%

 

II kw. 2013
% zmiana rok do roku

Europa,

Rosja,

Turcja

Ameryka Północna

Azja

(bez Indii)

Ameryka Południowa

Afryka,
Bliski Wschód, Indie

Łącznie

 

Pierwsze wyposażenie*

Rynek wymiany*

 

 

+ 3%

+ 10%

 

- 13%

+ 2%

+ 10%

+ 10%

+ 55%

+ 9%

- 6%

+ 12%

+ 5%

+ 8%

                  *Tylko rynek opon radialnych

Program inwestycyjny przyjęty przez Michelin ma zapewniać rozwój koncernu oraz wspierać konkurencyjność na rynkach rozwiniętych. Ponadto spodziewany spadek cen surowców w drugiej połowie roku może przyczynić się do zwiększenia zysku operacyjnego Michelin o 350 mln euro.

  (ik)

drukuj  
Ogłoszenia
Brak ogłoszeń do wyświetlenia.
Zamów ogłoszenie

© Copyright 2024 Przegląd Oponiarski

Projektowanie stron Toruń