2024-06-10

Czwarte badanie Goodyeara

Goodyear ponownie zbada podejście flot transportowych do zrównoważonego rozwoju. Ruszyła czwarta edycja ankiety Sustainable Reality Survey.

Celem badania Goodyeara jest ocena działań europejskich flot na rzecz zrównoważonego transportu. Tegoroczna ankieta zawiera podobny zestaw pytań jak w poprzednich latach, co pozwala producentowi monitorować zmiany w postawie branży na przestrzeni czasu. Ankieta Sustainable Reality Survey będzie otwarta do 21 lipca. Podobnie jak w poprzednich latach, firma podziękuje za każdy oddany w ankiecie głos sadząc drzewo we współpracy z organizacją non-profit TreeNation.

- Cieszymy się, że możemy po raz kolejny zaprosić floty z całej Europy do udziału w ankiecie Sustainable Reality Survey i za jej pośrednictwem zajrzeć głębiej do ich świata, zyskując unikalny wgląd w ich codzienne decyzje. Tegoroczna edycja może znów dostarczyć cennych danych na temat postępów, możliwości i wyzwań na drodze do bardziej zrównoważonej mobilności - mówi Maciej Szymański, dyrektor marketingu Goodyear w segmencie opon użytkowych w Europie.

Ankieta weryfikuje podejście flot do zrównoważonego rozwoju w różnych kontekstach - począwszy od zrozumienia najnowszych przepisów środowiskowych, poprzez sformalizowanie celów i miar zrównoważonego rozwoju, aż po zastosowanie nowych rozwiązań i technologii. Badanie pozwala również na identyfikację wyzwań związanych z wdrożeniem zrównoważonych środków oraz korzyści z podejmowanych działań. Tegoroczny kwestionariusz został rozbudowany o nowe pytanie weryfikujące, czy zrównoważony rozwój odbywa się kosztem wydajności flot oraz czy wymaga od nich kompromisów.

Jak co roku, po opracowaniu wyników, producent udostępni raport z badania. Zawierać będzie on szczegółowe analizy trendów w zakresie zrównoważonego rozwoju w branży, oferując operatorom flot punkt odniesienia umożliwiający im porównanie własnych praktyk ze standardami branżowymi. Goodyear podkreśla, że publikacja pozwala również na identyfikację najlepszych praktyk, zrozumienie pojawiających się wyzwań oraz odkrywanie innowacyjnych rozwiązań, które mogą zwiększyć zarówno skuteczność osiągania celów zrównoważonego rozwoju, jak i wydajność operacyjną flot.

Na fali zrównoważonego rozwoju

Ubiegłoroczne badanie wykazało, że europejskie floty przywiązują coraz większą uwagę do zrównoważonego rozwoju. Znacząca większość ankietowanych uznała zrównoważony rozwój za "ważny" lub "bardzo ważny", a jedna trzecia flot traktowała go jako podstawową wartość korporacyjną. Badanie pokazało również, że zrównoważone działania są coraz częściej postrzegane jako element strategii oszczędności, przy czym 39 proc. flot potwierdziło redukcję kosztów operacyjnych dzięki zrównoważonym praktykom. Większe floty, zwłaszcza te liczące ponad 500 pojazdów, udowodniły swoją wiodącą rolę w definiowaniu i wdrażaniu celów zrównoważonego rozwoju, a 75 proc. z nich podjęło już konkretne działania w tym zakresie. Paliwooszczędne opony były wskazywane jako najpopularniejsze narzędzie w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju, przy czym 56 proc. flot określiło, że stosuje je w celu zwiększenia wydajności i zmniejszenia wpływu na środowisko. Według firmy wyniki te potwierdzają rosnące zaangażowanie branży w integrację zrównoważonych praktyk przy jednoczesnym utrzymaniu wydajności operacyjnej.

Ankieta jest dostępna pod linkiem https://www.sustainablerealitysurvey.eu/.

Źródło i graf.: Goodyear

drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Ogłoszenia
Brak ogłoszeń do wyświetlenia.
Zamów ogłoszenie

© Copyright 2024 Przegląd Oponiarski

Projektowanie stron Toruń