2024-04-25

FO Dębica w 2023 roku

Firma Oponiarska Dębica S.A. opublikowała sprawozdanie finansowe za 2023 rok. Mimo negatywnego wpływu pożaru na II półrocze, według oceny spółki wyniki są bardzo dobre, a sytuacja finansowa stabilna.

Firma Oponiarska Dębica S.A. w 2023 r. uzyskała przychody ze sprzedaży w wysokości 2 992,4 mln zł, co oznacza spadek o 8,7 proc. r/r. EBIT w 2023 roku osiągnął poziom 322,2 mln zł (+309,9 proc. r/r), a zysk netto wyniósł 284,4 mln zł (+291,7 proc. r/r).

W samym IV kwartale 2023 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 647,8 mln zł i były niższe o 23,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W ostatnim kwartale 2023 r. spółka zanotowała EBIT w wysokości 93,0 mln zł (+115,3 proc. r/r), a wynik netto był na poziomie 83,7 mln zł (+109,2 proc. r/r).

Na wyniki finansowe spółki w 2023 roku wpływ miało kilka istotnych elementów. Do czynników pozytywnych należał wzrost cen sprzedaży realizowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi w I półroczu 2023 roku, jak również znaczący spadek poniesionych kosztów surowców i energii począwszy od II kwartału 2023, w stosunku do kosztów zakładanych w kalkulacjach cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi w tym okresie. Negatywny wpływ na wyniki miał pożar, do którego doszło w III kwartale minionego roku. Przełożył się on na częściowe ograniczenie mocy produkcyjnych i tym samym mniejszą sprzedaż do podmiotu powiązanego. Spółka poniosła także dodatkowy koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, koszty usuwania skutków pożaru, jak również koszty zlikwidowanych środków trwałych. Warto podkreślić, że pożar i jego skutki są objęte ochroną ubezpieczeniową.

- W 2023 roku wypracowaliśmy satysfakcjonujące wyniki, a nasza sytuacja finansowa pozostaje bardzo stabilna, pomimo tego, że w drugim półroczu odczuwaliśmy negatywne skutki sierpniowego pożaru, który miał miejsce na terenie naszej fabryki, w zakładzie opon osobowych. Sprawnie usunęliśmy jego skutki i wznowiliśmy produkcję, od końca września 2023 r. zakład pracuje w wymiarze 70 proc. mocy sprzed pożaru. Przewidywany termin powrotu do pierwotnych mocy produkcyjnych sprzed pożaru to nie wcześniej niż IV kwartał 2024 roku ze względu na czas potrzebny na zakup i dostarczenie nowych maszyn produkcyjnych. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że produkcja opon ciężarowych przebiega bez zakłóceń - mówi Ireneusz Maksymiuk, prezes Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.

Spółka zaznacza, że w porównaniu do pierwotnych prognoz w ostatnim kwartale 2023 roku zysk wzrósł. Wynika to ze zwiększenia kategorii „pozostałych przychodów operacyjnych”, spowodowanej zmianą sposobu prezentacji rozliczeń ubezpieczeniowych związanych z pożarem.  

Sprzedaż Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. do podmiotów powiązanych w 2023 r. wygenerowała przychody w kwocie 2 722,5 mln zł, co oznacza, że były one niższe o 6,8 proc. r/r. Z kolei sprzedaż do podmiotów niepowiązanych zmniejszyła się o 24,3 proc. do 269,9 mln zł.

Źródło: Firma Oponiarska Dębica

drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Ogłoszenia
Brak ogłoszeń do wyświetlenia.
Zamów ogłoszenie

© Copyright 2024 Przegląd Oponiarski

Projektowanie stron Toruń