2024-02-15

Rynek opon w 2023 roku

Miliony mniej sprzedanych

W połowie 2022 roku zaczęliśmy odnotowywać coraz większe spadki sprzedaży opon w Europie. Niestety, nie było to tylko chwilowe zawahanie rynku, ale trend, który trwał przez cały ubiegły rok. Z najnowszych danych zaprezentowanych przez ETRMA* wyraźnie widać, że problemy są bardzo duże, bo spadki rok do roku sięgają od kilku do kilkunastu milionów sztuk opon w zależności od segmentu.

Słaby czwarty kwartał

W najnowszej publikacji Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opon i Gumy podano wyniki sprzedaży opon na wymianę w Europie za czwarty kwartał 2023 roku. Sprzedaż spadła praktycznie we wszystkich segmentach rynku. Najwięcej, bo o 24 proc., spadły opony do jednośladów - z 1 miliona 293 tysięcy do 978 tysięcy sztuk. O 17 proc., ze 160 tys. do 134 tys., spadły opony rolnicze, a o 13 proc., z 3 milionów 168 tys. do 2 milionów 759 tys., opony ciężarowe i autobusowe. Wyjątkiem są opony konsumenckie, które zakończyły czwarty kwartał praktycznie na takim samym poziomie jak w 2022 roku i wolumenie około 50 milionów sztuk, ze spadkami w oponach letnich i wzrostami w oponach całorocznych i zimowych.  

Rok na czerwono

Patrząc na obraz roczny, każda kategoria produktów odnotowała negatywny trend w 2023 r. w porównaniu do 2022 r. Najbardziej dotkniętymi segmentami były opony rolnicze (-30 proc.), a następnie opony ciężarowe i autobusowe (-17 proc.), motocyklowe (-11 proc.) i opony osobowe (-8 proc.).

- Dane potwierdzają negatywne trendy obserwowane od czerwca 2022 r. - powiedział Adam McCarthy, sekretarz generalny ETRMA. - Wyniki te są głównie rezultatem spadku popytu spowodowanego inflacyjnymi kosztami surowców, energii i wynagrodzeń, a także redukcją zapasów w kanałach dystrybucji.

Opony osobowe

Osiem procent na minusie w 2023 roku, z ostatecznym wolumenem sprzedaży 208 milionów 484 tysięcy, oznacza spadek sprzedaży o blisko 18 milionów opon, gdzie 2022 rok zamknął się wynikiem 226 milionów 487 tysięcy. W rozbiciu na segmenty - opon letnich sprzedano o 9 proc. mniej, zimowych o 13 proc. Na siedmioprocentowym plusie zakończyły rok jedynie opony wielosezonowe, które już od kilku lat są na fali wznoszącej.

Opony użytkowe

Także w segmencie opon do pojazdów użytkowych (ciężarówki, autobusy i autokary) odnotowano duży spadek, który wyniósł 17 proc., kończąc rok ze sprzedażą 11 milionów 371 tysięcy, to jest o blisko 2 miliony 300 tysięcy opon mniej w porównaniu do 13 milionów 657 tysięcy opon sprzedanych w roku 2022 roku. 

Opony rolnicze

Jednakże segmentem, który niewątpliwie najbardziej ucierpiał, są opony rolnicze. Zanotowały one aż 30 proc. spadek, kończąc rok z liczbą 680 tys. sztuk, która daleka jest od blisko miliona sprzedanych opon w 2022 roku. Przedstawione przez ETRMA wolumeny nie wyszczególniają dokładnych danych dla poszczególnych krajów członkowskich. Szczegółowe informacje odnośnie polskiego rynku przedstawi z pewnością wkrótce PZPO. Zaprezentujemy je i szczegółowo omówimy na naszych łamach.

Szymon Kruk,  Źródło: ETRMA

Przegląd Oponiarski 2/219 (Luty 2024)


* ETRMA zrzesza 12 firm produkujących opony, których sprzedaż korporacyjna stanowi 70 proc. całkowitej globalnej sprzedaży opon. Dane ETRMA odnoszą się do rynków w 35 krajach europejskich, rozciągających się od Irlandii na zachodzie po Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię i kraje bałtyckie na wschodzie oraz Maltę i Turcję.

drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Ogłoszenia
Brak ogłoszeń do wyświetlenia.
Zamów ogłoszenie

© Copyright 2024 Przegląd Oponiarski

Projektowanie stron Toruń