2024-01-29

Cele dekarbonizacyjne IC

Grupa Inter Cars do 2030 roku zamierza zredukować emisję gazów cieplarnianych wynikającą bezpośrednio z działalności przedsiębiorstwa.

Przyjęte przez Grupę Inter Cars cele dekarbonizacyjne są elementem zrewidowanej Strategii zrównoważonego rozwoju i Strategii dekarbonizacji do roku 2030. Działania zaplanowane na rzecz ich realizacji mają doprowadzić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych generowanych działalnością Inter Cars.

Inter Cars należy do wąskiego grona kilkunastu polskich firm, których cele dekarbonizacyjne zostały zweryfikowane i zatwierdzone przez SBTi (Science Based Targets initiative) - inicjatywę, która wspiera przedsiębiorstwa na całym świecie w zapobieganiu najgorszym skutkom zmian klimatu. Koncentruje się ona na promowaniu przyspieszenia działań firm w celu zmniejszenia emisji o połowę przed 2030 rokiem oraz osiągnięcia zerowych emisji netto przed 2050 rokiem.

Jak liczony jest ślad węglowy?

Ślad węglowy przedsiębiorstwa to suma emisji gazów cieplarnianych generowanych w trakcie jego działalności. Emisje te są podzielone na trzy zakresy zgodnie z metodyką GHG Protocol:

  • zakres 1 obejmuje bezpośrednie emisje powstające w trakcie działalności firmy,
  • zakres 2 obejmuje pośrednie emisje wynikające z produkcji zakupionej energii elektrycznej i ciepła,
  • zakres 3 obejmuje pośrednie emisje generowane w całym łańcuchu wartości organizacji.

Grupa Inter Cars liczy ślad węglowy przedsiębiorstwa we wszystkich trzech zakresach od 2021 roku i co roku publikuje informacje na ten temat w Raporcie zrównoważonego rozwoju.

Cele dekarbonizacyjne Grupy Inter Cars:

1. Inter Cars zobowiązuje się do redukcji bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 o 42 proc. do 2030 roku w stosunku do 2021 jako roku bazowego.

2. Inter Cars zobowiązuje się do zaangażowania 73 proc. swoich dostawców (w kategorii 1: Zakupione towary i usługi, kategorii 4: Transport i Dystrybucja w górze łańcucha wartości oraz kategorii 9 Transport i dystrybucja w dole łańcucha wartości), by wyznaczyli swoje cele dekarbonizacyjne do 2028 roku (zakres 3).

Źródło i graf.: Inter Cars

drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Ogłoszenia
Brak ogłoszeń do wyświetlenia.
Zamów ogłoszenie

© Copyright 2024 Przegląd Oponiarski

Projektowanie stron Toruń