2013-07-02

Więcej fotoradarów!

 

Nie spodobają się kierowcom, zwłaszcza dużo jeżdżącym w interesach, niektóre wnioski ekspertów Banku Światowego dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) w naszym kraju i sposobów na jego poprawę. Eksperci proponują m.in. zwiększenie liczby fotoradarów, w tym ukrytych fotoradarów przenośnych, obniżenie ograniczeń prędkości i bardziej rygorystyczne egzekwowanie ich przestrzegania.

Otwierając spotkanie w Warszawie prezentujące raport Xavier Devictor, szef Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie, stwierdził, że w Polsce poziom BRD wzrasta zbyt wolno. Otóż od roku 2001 do roku 2011 średnia liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w całej Unii Europejskiej spadła o 45 proc., w Polsce natomiast tylko o 24 proc. Względne pogorszenie naszej sytuacji na tle Unii wskazuje na pilną potrzebę podjęcia „działań zaradczych”. - Powinny objąć one trzy podstawowe obszary: inwestycje w drogi, zachowanie kierowców, zarządzanie - wyliczał X. Devictor.

Zobacz cały artykuł w numerze PO 7-8/105 (Lipiec-Sierpień 2013)

drukuj  
Ogłoszenia
Brak ogłoszeń do wyświetlenia.
Zamów ogłoszenie

© Copyright 2024 Przegląd Oponiarski

Projektowanie stron Toruń