2023-11-10

Nokian obniżył emisje fabryk

Jednym z celów Nokian Tyres w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych było zmniejszenie emisji CO2 z fabryk opon o 52 proc. na tonę produkcji do 2030 roku w porównaniu z poziomem emisji w roku 2015. Cel ten został osiągnięty siedem lat przed terminem.

W 2015 roku bezpośrednia emisja CO2 z fabryk wynosiła 723 kg na tonę opon. Zmniejszenie jej o 52 proc. oznacza, że jest niższa niż 347 kg na tonę, co było poziomem docelowym na rok 2030. Już w 2023 roku Nokian Tyres zmierza w kierunku osiągnięcia poziomu poniżej 200 kg na tonę wyprodukowanych opon.

Jak informuje Nokian Tyres, poziom bezpośrednich emisji CO2 firmy był najniższy w branży oponiarskiej już w ubiegłym roku - wynosił 420 kg na tonę wyprodukowanych opon, podczas gdy większość producentów opon emituje od 700 do 1100 kg.

- Konieczne są pilne kroki w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym, więc nawet jeśli fabryczne emisje gazów cieplarnianych w Nokian Tyres są na wiodącym w branży poziomie, uważamy, że ważne jest, aby zmniejszyć je do zera tak szybko, jak to technicznie możliwe. W najlepszym przypadku poprowadzi to do ustanowienia nowych standardów zrównoważonego rozwoju, które mogą mieć pozytywny wpływ na sposób działania całej branży - mówi Teppo Huovila, wiceprezes ds. jakości, zrównoważonego rozwoju i rozwoju działalności dostawczej w Nokian Tyres.

Na drodze do zerowej emisji

Osiągnięty sukces stanowi jeden z czterech celów Nokian Tyres w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Dwa z nich związane są z emisjami z łańcucha dostaw, a jeden dotyczy zmniejszenia emisji podczas użytkowania opon.

- Poza emisjami związanymi z produkcją opon, działania i wybory podejmowane przez Nokian Tyres mają największy wpływ na emisje podczas ich użytkowania. Im niższy opór toczenia opon, tym mniej paliwa lub energii zużywa pojazd. W latach 2013-2022 firma zmniejszyła opory toczenia swoich opon średnio o 8,5 proc. Odpowiada to spalinom z 65 000 samochodów rocznie - dodaje Teppo Huovila.

Emisje CO2 związane z produkcją opon wynikają głównie z miksu energetycznego stosowanego w fabrykach. W związku z tym, aby je zmniejszyć, większość zakupionej energii musi pochodzić ze źródeł o zerowej emisji CO2. Poprawa efektywności energetycznej zmniejsza zarówno zużycie energii, jak i emisję gazów cieplarnianych. W Nokian Tyres efektywność energetyczna jest brana pod uwagę przy zakupie nowych maszyn, wprowadzaniu rozwiązań odzyskiwania ciepła, a także, na przykład, przy aktualizacji oświetlenia za pomocą energooszczędnych rozwiązań LED.

Nokian Tyres obecnie aktualizuje swoje cele klimatyczne, dążąc do jeszcze bardziej ambitnych osiągnięć. Firma zobowiązała się do wyznaczenia celów umożliwiających zerową emisję gazów cieplarnianych netto do 2050 roku. Ważnym krokiem w tym kontekście jest budowa nowego obiektu w Oradei w Rumunii, który ma być pierwszą na świecie fabryką opon o zerowej emisji CO2.

Źródło i fot.: Nokian Tyres

drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Ogłoszenia
Brak ogłoszeń do wyświetlenia.
Zamów ogłoszenie

© Copyright 2024 Przegląd Oponiarski

Projektowanie stron Toruń