2022-12-14

Wyeliminować spalinowe

Euro 7 już niebawem

Na początku listopada Komisja Europejska (KE) przedstawiła swoją propozycję norm emisji Euro 7, obejmujących zarówno lekkie, jak i ciężkie pojazdy w Unii Europejskiej. Jasno z nich wynika trend zmierzający do całkowitego wyeliminowania pojazdów spalinowych z europejskich dróg.

W ramach propozycji wszystkie nowe samochody osobowe i dostawcze sprzedawane w UE nie będą emitować CO2 od 2035 roku. Jednak według szacunków KE, ponad 20 proc. istniejących wcześniej samochodów osobowych i dostawczych oraz ponad 50 proc. pojazdów ciężarowych będzie nadal emitować zanieczyszczenia z rury wydechowej.

Część uzasadnienia tej propozycji związana jest z zagrożeniami dla środowiska i zdrowia. Transport w całej Europie nadal w dużym stopniu przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza i przedwczesnych zgonów.

Szerszy kontekst

Do tej pory wszystkie zmiany dotyczyły przede wszystkim silników. Dopuszczalne wartości drobnych cząstek stałych powstających podczas spalania paliwa systematycznie obniżano. Efektem tego są coraz bardziej zaawansowane technologicznie silniki spalinowe i układy hybrydowe stosowane w nowoczesnych samochodach. Wydzielanie szkodliwych substancji udało się zmniejszyć, ale problem nie zniknął całkowicie. Uwaga ustawodawców przeniosła się więc na inne źródła zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów. Jednym z nich jest ścieranie mechaniczne spowodowane hamowaniem. Dlatego nowa norma Euro 7, mająca wejść w życie z początkiem 2025 roku, obejmie także te emisje.

Hamulce i opony

Po raz pierwszy projekt rozporządzenia Euro 7 ma na celu rozszerzenie zasad emisji cząsteczek pochodzących z hamulców i opon. Cały pakiet stanowi ważnym elementem ambicji UE w zakresie Zielonego Ładu, aby osiągnąć neutralność klimatyczną i poprawić jakości powietrza.

- Norma Euro 7 dla wszystkich nowo zarejestrowanych pojazdów ma wejść w życie najwcześniej w 2025 roku - mówi Philipp Nyhof, inżynier ds. rozwoju w TMD Friction, uczestniczący w pracach grupy roboczej. - Pierwszy projekt rozporządzenia technicznego został przedstawiony w czerwcu 2022 roku. Określono w nim metodę pomiaru, przebieg badań i projekt stanowiska badawczego, tak, aby proces kontroli cząstek stałych w hamulcach był znormalizowany, wiarygodny i powtarzalny. Oficjalne rozporządzenie techniczne ma zostać opublikowane na początku 2023 roku. Pozwoli to opracować, akredytować i wyprodukować wystarczającą liczbę urządzeń pomiarowych. Taki harmonogram dałby branży około dwa lata na przygotowanie do nowych przepisów.

Także Europejskie Stowarzyszenie Producentów Opon i Gumy (ETRMA) w pełni popiera unijny cel, jakim jest zapewnienie czystszej mobilności, który leży u podstaw wniosku legislacyjnego Euro 7 i jest zaangażowane w osiągnięcie solidnych technicznie i wykonalnych standardów ścieralności opon.

Fazilet Cinaralp, Sekretarz Generalna ETRMA, powiedziała: - Istotne jest, aby zatwierdzona metoda badawcza miała określone limity ścieralności opon, dlatego należy opracować zatwierdzoną przez ONZ metodę badawczą. Zapewnienie koordynacji między przepisami ONZ i UE jest zatem kluczowe. Będziemy nadal przekazywać informacje zwrotne do tych międzynarodowych instytucji.

ETRMA podkreśliło również znaczenie przyjęcia całościowego podejścia do realizacji ambitnych celów. Oprócz konstrukcji opony, wiele innych czynników ma znaczenie dla rozwiązania problemu ścierania się opon, w tym nawierzchnia i układ dróg, pogoda, zachowanie kierowcy oraz charakterystyka pojazdu, w szczególności wpływ pojazdów elektrycznych. W tej perspektywie, przemysł oponiarski nadal wspiera wysiłki wielu zainteresowanych stron, aby osiągnąć oparte na nauce rozwiązania w zakresie cząstek zużywających się na oponach i drogach.

Przemysł oponiarski UE od 2018 roku pracuje nad rozwiązaniami łagodzącymi skutki ścierania się opon, w tym nad zdefiniowaniem wiarygodnej, powtarzalnej i reprezentatywnej metody badania.

Szymon Kruk, fot. Rawpixel.com

Przegląd Oponiarski 12/206 (Grudzień 2022)

 

drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Ogłoszenia
Brak ogłoszeń do wyświetlenia.
Zamów ogłoszenie

© Copyright 2024 Przegląd Oponiarski

Projektowanie stron Toruń