2022-11-24

Zrównoważony Prometeon

Agencja ratingowa ESG (ang. Environmental, Social and Governance, czyli ochrona środowiska, odpowiedzialność społeczna i ład korporacyjny) została poproszona o ocenę odpowiedzialności społecznej Prometeon Tyre Group (PTG), aby pomóc firmie zrozumieć i usprawnić działania w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości.

Wyniki oceny są pozytywne: wynik w zakresie ratingu ryzyka ESG wyniósł 14,9 na 100  - im wynik jest bliższy zeru, tym lepiej radzi sobie firma. Plasuje on PTG w czołówkach światowych rankingów zarówno wśród producentów części samochodowych, jak i producentów opon.

- Rating ESG ocenia, w jaki sposób firma podchodzi do kwestii ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego w odniesieniu do maksymalizacji ryzyka niefinansowego oraz zarządzania nim. Firmy posiadające rating ESG udowadniają, że w wielu przypadkach są lepiej przygotowane do stawienia czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą przyszłość. Co więcej, podjęcie takiego kroku z wyprzedzeniem oznacza patrzenie w przyszłość poprzez optymalizację inwestycji i koncentrowanie ich na działaniach uznanych za konieczne i konkretne - powiedział Nicolas Marchi, dyrektor ds. audytu wewnętrznego i zrównoważonego rozwoju Prometeon Tyre Group.

Agencja ratingowa zbadała następujące parametry: ład korporacyjny, odpowiedzialność społeczna, ochrona środowiska i wymiar ekonomiczny. Oceniono, że Prometeon charakteryzuje się niskim ryzykiem oraz wysokim poziomem zarządzania w trzystopniowej skali (niski, średni, wysoki). Stwierdzono, że mocne strony PTG to procedury i procesy, kapitał ludzki rozumiany jako wartość ekonomiczna doświadczenia i umiejętności pracowników, produkty, ich technologia i certyfikaty jakości, a także doskonała znajomość rynku referencyjnego.

Kredyt związany ze zrównoważonym rozwojem

Ocena jest szczególnie istotna ze względu na kredyt związany ze zrównoważonym rozwojem w wysokości 350 milionów euro, uruchomiony w grudniu 2021 roku. Kredyt, składający się z 200-milionowego kredytu terminowego i 150-milionowego wielowalutowego kredytu odnawialnego, ma trzyletni okres spłaty z możliwością przedłużenia o kolejny rok i jest przeznaczony na finansowanie bieżącego zadłużenia oraz innych potrzeb biznesowych, w tym nowych inwestycji.

Wycena kredytu jest związana z polityką zrównoważonego rozwoju przyjętą przez grupę, dlatego PTG określił konkretne cele, które planuje osiągnąć do końca 2025 roku w odniesieniu do takich elementów jak szkolenia pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju, redukcja odpadów (opony) oraz kontrola łańcucha dostaw poprzez audyty drugiej strony. Wyniki zostaną przedstawione w oświadczeniu o zrównoważonym rozwoju za rok 2022, po czym agencja ratingowa przeprowadzi drugą ocenę.

Globalne inwestycje

Rośnie potencjał produkcyjny opon nowej generacji Serie 02 marki Pirelli, będących przykładem działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. W czwartym kwartale 2021 roku PTG zatwierdził zwiększenie mocy produkcyjnych w Turcji, dzięki czemu fabryka osiągnie wydajność na poziomie ponad 1,8 mln sztuk, przy całkowitych nakładach wynoszących nieco poniżej 40 mln euro. W pierwszym półroczu 2022 roku zatwierdzono inwestycję w modernizację technologiczną fabryki w Egipcie o łącznej wartości około 30 milionów euro. W związku z tym zostanie zwiększona produkcja opon Serie 02.

Jednocześnie pakiet o wartości 25 milionów euro, już częściowo zainwestowany, jest przeznaczony na utrzymanie działalności badawczo-rozwojowej w ośrodkach w Turcji, we Włoszech i w Egipcie.

Źródło i graf.: Prometeon

drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Ogłoszenia
Brak ogłoszeń do wyświetlenia.
Zamów ogłoszenie

© Copyright 2023 Przegląd Oponiarski

Projektowanie stron Toruń