2022-06-20

Gotowi do przejścia na EV?

Z rezultatów badania Castrol i bp pulse wynika, że przeważająca większość (97 proc.) ankietowanych dyrektorów branży motoryzacyjnej jest pewna osiągnięcia narzuconych przez władze terminów wycofania pojazdów z silnikami spalinowymi (ICE). Mimo to niekoniecznie mają jasną wizję, jak to osiągnąć: tylko 40 proc. ankietowanych uważa, że ich firma jest obecnie gotowa na przejście z pojazdów spalinowych na elektryczne (1).

Badanie „Włączamy zasilanie dla rewolucji (Switching ON the rEVolution): Droga do gotowości rynków, producentów samochodów i konsumentów na pojazdy elektryczne” wykazało, że producenci samochodów koncentrują się na przezwyciężaniu tych wyzwań, przy czym 66 proc. dyrektorów w branży motoryzacyjnej na całym świecie twierdzi, że transformacja ta jest najważniejszym strategicznym priorytetem ich instytucji.

Odzwierciedla to również sposób, w jaki zmieniają się wydatki na badania i rozwój: w 2015 r. średnio tylko 11 proc. wydatków koncentrowało się na pojazdach w pełni elektrycznych, ale obecnie ten odsetek osiągnął poziom 21 proc. Dyrektorzy z branży motoryzacyjnej przewidują, że do 2025 r. osiągnie pułap 31 proc. Jeśli wziąć pod uwagę również pojazdy hybrydowe, ankietowani przewidują, że do 2025 r. ponad 70 proc. ich wydatków na badania i rozwój będzie skoncentrowanych na pojazdach elektrycznych i hybrydach.

Także konsumenci zmieniają nastawienie - 53 proc. wszystkich ankietowanych konsumentów rozważa zakup samochodu elektrycznego jako swojego następnego auta. Wśród badanych, którzy już dokonali tej zmiany, 99 proc. rozważyłoby zakup samochodu elektrycznego jako ich następnego auta.

Czynniki przyspieszające przejście na pojazdy elektryczne

Większość uczestników ankiety uważa, że kluczową rolę w przejściu na pojazdy elektryczne odgrywają rządy. Według 63 proc. biorących udział w badaniu dyrektorów z branży motoryzacyjnej głównym czynnikiem przyspieszającym przemiany są wyznaczone przez władze cele stopniowego wycofywania silników spalinowych. Istotnym czynnikiem są także cele zerowej emisji netto, a 57 proc. dyrektorów branży motoryzacyjnej twierdzi, że to ważny czynnik stymulujący.

Jeśli chodzi o konsumentów, badanie wykazało, że najważniejszym czynnikiem wpływającym na przekonanie obecnych kierowców pojazdów spalinowych i hybryd do zmiany (wskazywanym jako ważny przez 74 proc.) jest przyczynianie się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza na obszarach miejskich, a następnie obniżenie kosztów eksploatacji (72 proc.) oraz przekonanie, że pojazdy elektryczne są wygodniejsze w tankowaniu, ponieważ można je ładować w domu (czynnik ważny dla 70 proc.). Obawy cenowe również ustępują, ponieważ ponad połowa (57 proc.) ankietowanych konsumentów jest teraz przekonana, że całkowity koszt pojazdu elektrycznego - biorąc pod uwagę podatek, paliwo i koszty konserwacji, a także cenę zakupu - jest niższy niż koszt jego odpowiednika na benzynę lub olej napędowy.

- To ekscytujący czas dla branży motoryzacyjnej i jesteśmy zdecydowani współpracować z naszymi partnerami branżowymi, aby wprowadzić nową generację technologii i przyczynić się do przyspieszenia przejścia na pojazdy elektryczne. Świat transportu staje się elektryczny, a produkty takie jak płyny Castrol ON do pojazdów elektrycznych i rozwiązania do ładowania bp pulse będą miały do odegrania ważną rolę - powiedziała Nicola Buck, SVP Marketing bp i CMO Castrol.

Obszary zamkniętych dla ruchu pojazdów spalinowych a upowszechnienie EV

Według badania największą barierą spowalniającą przejście branży motoryzacyjnej na pojazdy elektryczne jest wysoki koszt akumulatorów, który 56 proc. dyrektorów branży motoryzacyjnej podaje jako problem. Kolejnymi najważniejszymi przeszkodami okazały się dostępność infrastruktury ładowania (43 proc.) oraz niedobór osób o odpowiednich kwalifikacjach (40 proc.).

Konsumenci także podzielają obawy co do infrastruktury ładowania. Prawie trzy czwarte (74 proc.) uczestniczących w badaniu kierowców pojazdów innych niż elektryczne uważa, że ultraszybkie ładowanie i infrastruktura ładowania nie są jeszcze wystarczająco rozpowszechnione. Innymi najistotniejszymi czynnikami zniechęcającym okazały się obawy co do zasięgu oraz obawy o wyższe koszty początkowe.

Switching ON the rEVolution

Aby przyspieszyć przejście na pojazdy elektryczne, branża motoryzacyjna musi działać wspólnie w celu pokonania przeszkód. Rządy, dostawcy infrastruktury, producenci samochodów i dostawcy będą musieli ściśle i skutecznie współpracować w celu zwiększenia niezawodności i dostępności infrastruktury ładowania, poprawy żywotności akumulatorów i zasięgu pojazdów oraz zmniejszenia kosztów początkowych. Castrol zobowiązuje się współpracować z partnerami branżowymi, aby przyspieszyć transformację, pomagając w przechodzeniu na elektryczną mobilność. bp pulse zobowiązuje się do ułatwienia przejścia na pojazdy elektryczne m.in. poprzez budowę kompleksowej publicznej sieci ładowania.


„Włączamy zasilanie dla rewolucji (Switching ON the rEVolution): Droga do gotowości rynków, producentów samochodów i konsumentów na pojazdy elektryczne” to globalne badanie opinii wśród 10 000 konsumentów i 100 liderów reprezentujących producentów samochodów (kadra kierownicza na poziomie C-Suite), badające poziomy gotowości do przejścia z pojazdów z silnikami spalinowymi (ICE) na pojazdy elektryczne (EV). Badanie to przeprowadzono od listopada do grudnia 2021 r. na 10 kluczowych rynkach: ANZ (Australia i Nowa Zelandia), Chiny, Francja, Niemcy, Indie, Japonia, Skandynawia (Szwecja, Norwegia, Finlandia i Dania), Turcja, Wielka Brytania i USA.

1. Dyrektorzy z branży motoryzacyjnej pracujący dla producentów samochodów wyłącznie elektrycznych nie zostali objęci prezentowanym badaniem

Źródło i graf.: Castrol

drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Ogłoszenia
Brak ogłoszeń do wyświetlenia.
Zamów ogłoszenie

FOTONEWS - GALERIE

© Copyright 2022 Przegląd Oponiarski

Projektowanie stron Toruń