2020-03-19

Dębica zawiesza produkcję

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica SA podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu produkcji opon w zakładzie produkcyjnym w Dębicy. Produkcja ogumienia w dębickiej fabryce zostaje zawieszona na okres 21 marca - 3 kwietnia 2020 r., z możliwością przedłużenia tego przestoju.

Decyzja zarządu spółki została podjęta w trosce o zdrowie pracowników i partnerów biznesowych, w odpowiedzi na szybkie rozprzestrzenianie się COVID-19 i jego negatywny wpływ na popyt rynkowy w Polsce i na rynkach na których działa kluczowy klient spółki, koncern Goodyear. Ograniczenie pracy zakładu, o którym mowa powyżej może mieć wpływ na wyniki spółki (w tym w ujęciu kwartalnym, półrocznym lub rocznym), jednak na dzień sporządzenia niniejszego raportu firma nie jest w stanie precyzyjnie oszacować tego ewentualnego wpływu. Spółka nadal prowadzi działalność sprzedażową i dystrybucyjną oraz jest przygotowana, aby wznowić produkcję w zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Jednocześnie, w nawiązaniu do oświadczenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego spółka zastrzega, że w związku z dynamiczną i nieprzewidywalną sytuacją związaną z pandemią wywołaną przez koronawirusa COVID-19 w przyszłości mogą pojawić się nowe okoliczności mogące istotnie wpłynąć na działalność i wyniki firmy. Spółka na bieżąco monitoruje ryzyka, zastrzega jednak, że na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest w stanie oszacować wpływu pandemii na długoterminowe wyniki, ponieważ wpływ ten będzie uzależniony także od czynników, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony spółki.

W przypadku wystąpienia innych istotnych zdarzeń związanych z wpływem pandemii koronowirusa na działalność dębickiej spółki oraz w przypadku wejścia w posiadanie wiarygodnych szacunków ewentualnego wpływu ww. ograniczenia pracy zakładu na wyniki, firma będzie przekazywać stosowne informacje w kolejnych raportach bieżących.

(ik)

Źródło: FO Dębica SA, fot. arch. redakcji

drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Ogłoszenia
Brak ogłoszeń do wyświetlenia.
Zamów ogłoszenie

© Copyright 2024 Przegląd Oponiarski

Projektowanie stron Toruń