2019-05-17

Zakład Recyklu w Chełmie

Grupa Recykl, zajmująca się zagospodarowywaniem odpadów poużytkowych w postaci zużytych opon, zrealizowała pierwszy etap inwestycji związanej z budową zakładu produkcyjnego w Chełmie. W ostatnich dniach przeprowadzony został odbiór hali produkcyjnej oraz nabyta nieruchomość, na której powstaje nowy zakład.

Grupa zawarła już umowy z wykonawcami prac oraz z dostawcą linii produkcyjnej. Zakończenie prac budowlanych przewidziane jest na przełomie III i IV kwartału, a rozpoczęcie działalności operacyjnej nastąpi jeszcze przed końcem roku.

Grupa Recykl otrzymała również wpłatę całości ceny z tytułu emisji akcji oraz podpisała umowy kredytowe, zapewniając pełne finansowanie budowy. W marcu br. firma przeprowadziła prywatną subskrypcję akcji serii F, w cenie emisyjnej 21,80 zł. Akcje nowej emisji zostały zaoferowane jednemu inwestorowi indywidualnemu. Spółka pozyskała w ten sposób 6 mln zł. Kapitał zakładowy został podniesiony o 20 proc.

- Zgodnie z założeniami zamknęliśmy tworzenie struktury finansowania budowy nowego zakładu w Chełmie - powiedział Maciej Jasiewicz, wiceprezes zarządu Grupy Recykl. - Produkcja rozpocznie się już za kilka miesięcy, co dla Grupy Recykl oznacza skokowy wzrost skali działalności i otwarcie nowych możliwości, zwłaszcza na atrakcyjnym rynku innowacyjnych dodatków gumowych SMA do asfaltów. Ostatnie dni to kolejne postępy w projekcie: 6 maja zakończyliśmy budowę hali produkcyjnej, a 2 dni później nabyliśmy nieruchomość w Chełmie, na której jest zlokalizowany budowany zakład.

Zakład Grupy Recykl w Śremie

Z kolei z końcem kwietnia Grupa uzgodniła z ING Bankiem Śląskim warunki umów kredytowych dotyczących finansowania inwestycji. Umowy obejmują kredyt inwestycyjny w wys. 21,2 mln zł, udzielony  na okres 10 lat, prefinansowanie inwestycji do czasu wypłaty dotacji z PARP w wys. 17,4 mln zł (maksymalnie do 30 czerwca 2020 r.) oraz przejściowe finansowanie obrotowe w wys. 3 mln zł do końca 2020 r. Po wpływie środków z emisji akcji stanowiących połowę wkładu własnego (50 proc. z 10,3 mln zł) oraz po nabyciu nieruchomości w Chełmie, Spółka spełniła warunki uruchomienia kredytów.

W skład nowego zakładu produkcyjnego w woj. lubelskim będzie wchodzić nowa linia technologiczna do recyklingu opon i produkcji dodatków SMA z zapleczem laboratoryjnym oraz kontrolą jakości, hala produkcyjna, linia do czyszczenia kordu stalowego, żurawie przeładunkowe oraz pozostała infrastruktura obiektu. Łączna wartość inwestycji wynosi ok. 51,5 mln zł, z czego główne składowe kosztu dotyczą linii produkcyjnej (25,5 mln zł) oraz prac budowlanych w wys. 21 mln zł (podzielonych na etapy: wartość pierwszego wyniosła 10 mln zł; drugiego: 11 mln zł). W strukturze finansowania 20 mln zł stanowi dotacja PARP, 21,2 mln zł - kredyt inwestycyjny, pozostała część to środki własne Spółki, w tym 6 mln. zł. pochodzące z emisji akcji.

- W założeniach, przeznaczeniem przynajmniej 1/3 wielkości produkcji będzie sprzedaż zagraniczna, głównie do Niemiec, Czech, Białorusi i Ukrainy. Rozmawiamy z partnerami zagranicznymi i widzimy zapotrzebowanie na tego rodzaju produkty - podkreślił M. Jasiewicz.

Zlokalizowana w Chełmie linia produkcyjna będzie służyć m.in. do wytwarzania innowacyjnych dodatków stabilizujących do mieszanek mineralno-asfaltowych SMA, otrzymywanych z wykorzystaniem materiałów uzyskiwanych w procesie recyklingu opon, niezbędnych w budowie nawierzchni asfaltowych. Nowymi produktami mogą być zainteresowane firmy budujące nawierzchnie asfaltowe. Badania prowadzone w minionych latach wskazują na zwiększoną odporność na koleinowanie, działanie wody czy przemarzanie nawierzchni drogowych. Produktami tradycyjnymi z kolei mogą być zainteresowani wytwórcy wyrobów gumowych oraz kompozytów polimerowo-gumowych, głównie na rynku automotive, wytwórcy nawierzchni sportowych oraz cementownie i odlewnie żeliwa.

Zakład Grupy Recykl w Śremie

- Perspektywy 2019 r. oceniamy dobrze - dodał M. Jasiewicz. - Słabsze wyniki finansowe I kwartału to mix wyższych kosztów operacyjnych połączonych z niższym wzrostem sprzedaży wynikającym z późniejszego niż w 2018 r. rozpoczęcia sezonu zakupowego, zwłaszcza przez producentów wyrobów gotowych. Liczymy na korzystne perspektywy rynkowe w kolejnych kwartałach roku. Co więcej, rozpoczynamy działalność operacyjną naszej spółki Rekoplast Kompozyt Sp. z o.o., a w IV kwartale rozpocznie pracę nowy zakład produkcyjny w Chełmie.

Grupa Recykl 15 maja opublikowała także wyniki finansowe za I kwartał 2019 r. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 7,9 proc. do 12,5 mln zł, przy niższym zysku EBITDA rzędu 2,4 mln zł (wobec 3,1 mln zł przed rokiem) i zysku netto na poziomie 0,5 mln zł (vs. 1,1 mln zł r/).  Wzrost przychodów w segmentach usług transportowych oraz sprzedaży towarów i materiałów wraz z wyższymi zapasami magazynowymi wyrobów gotowych skompensowały niższą niż w I kwartale ubiegłego roku sprzedaż granulatów SBR i paliw alternatywnych, wynikającą z późniejszego rozpoczęcia sezonu handlowego. Wyższe koszty operacyjne stanowiły pochodną wzrostu cen energii elektrycznej oraz wynagrodzeń.

(ik)

Źródło i fot. InnerValue

drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Ogłoszenia
Brak ogłoszeń do wyświetlenia.
Zamów ogłoszenie

© Copyright 2024 Przegląd Oponiarski

Projektowanie stron Toruń