2019-04-26

Pirelli dla środowiska

W 2017 r. Pirelli opublikowało „Zrównoważoną Politykę Kauczuku Naturalnego”. Jej celem jest promowanie i rozwój zrównoważonego i odpowiedzialnego łańcucha dostaw kauczuku naturalnego z udziałem rolników, handlowców, przetwórców, sprzedawców i producentów.

Polityka ta to wynik dialogów z wieloma stronami: międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, głównymi dostawcami kauczuku naturalnego, handlowcami i hodowcami, klientami motoryzacyjnymi i organizacjami wielostronnymi. Aby ułatwić jej wprowadzanie, w 2018 r. Pirelli opracowało Podręcznik Wdrażania, będący również wynikiem zaangażowania zainteresowanych stron oraz opublikowało plan na lata 2019-2021, w którym wyszczególniono działania z uwzględnieniem nowego planu. Działania zaplanowane na 2019 r. obejmują m.in. aktywności szkoleniowe ułatwiające wdrożenie polityki w łańcuchu dostaw, partnerstwa ze strategicznymi dostawcami w celu zwiększenia produktywności ich plantacji, odwzorowania zagrożeń społeczno-środowiskowych i leśnych obszarów do ochrony, również z wykorzystaniem satelitów.

Firma Pirelli - która nie ma własnych plantacji i dlatego realizuje swoją strategię zrównoważonego rozwoju poprzez partnerstwa ze swoimi dostawcami - umieszcza ludzi i środowisko w centrum swojej polityki. Jej fundamentem jest ochrona praw człowieka, zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu wszystkich zaangażowanych w łańcuch dostaw, poszanowanie praw rdzennej ludności, rozwój lokalnych gospodarek. Dostawcy Pirelli są również zobowiązani do unikania stosowania pożarów w celu oczyszczenia przestrzeni do przygotowania nowych plantacji, unikania upraw na torfowiskach i do ścisłego przestrzegania uznanych na całym świecie wytycznych dotyczących wysokiej wartości konserwatorskiej zasobów węgla w celu zachowania ekosystemu.

Pirelli promuje i wspiera też działania w zakresie współpracy na poziomie sektora przemysłowego oraz wśród interesariuszy, którzy odgrywają ważną rolę w łańcuchu wartości kauczuku naturalnego. Wraz z głównymi producentami opon, firmami z sektora motoryzacyjnego, międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i producentami kauczuku naturalnego, Pirelli jest jednym z założycieli globalnej platformy na rzecz zrównoważonej gospodarki naturalnym kauczukiem. Jej celem jest połączenie wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju kauczuku naturalnego na poziomie światowym.

Zrównoważony rozwój: wyniki i cele

Model Pirelli na rzecz zrównoważonego zarządzania - zainspirowany Dziesięcioma Zasadami ONZ „Global Compact”, wytycznymi zawartymi w normie ISO 26000 obejmuje różne wymiary firmy: ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Dla przykładu w 2018 r. produkty „Green Performance” stanowiły połowę sprzedaży Pirelli (49,8 proc. w porównaniu z 43,5 proc. w 2017 r.) i 57,5 proc. sprzedaży produktów o wysokiej wartości. Ponadto, w porównaniu z 2017 r., firma ogłosiła zmniejszenie bezwzględnego poboru wody o 11,8 proc., a specyficznego o 9,8 proc., zmniejszenie zużycia energii o 1,6 proc. przy określonym indeksie dostosowanym do wartości z poprzedniego roku i bezwzględnym zmniejszeniu emisji CO2 o 5,8 proc. i specyficznym o 3,7 proc. Ponadto 96 proc. odpadów zostało przekazanych do odzysku, co tym samym pozwoliło skutecznie zrealizować cel „zero odpadów na składowiska”. Zaplanowany cel na 2020 r. (odzysk > 95 proc.) udało się osiągnąć na dwa lata przed założonym terminem. Nastąpiła również znaczna poprawa w zakresie „kultury zdrowia i bezpieczeństwa w pracy”. Wskaźnik częstotliwości wypadków na 2018 r. był na przykład zgodny z 2017 r., ale spadł o 81 proc. w porównaniu z 2009 r., podczas gdy inwestycje w szkolenia wynosiły średnio ponad 8 dni na pracownika, przekraczając w ten sposób w szóstym roku cel średniej 7 dni na osobę.

              

Wyniki te wpisują się w ramy „Planu zrównoważonego rozwoju do 2020 r. z wybranymi celami do 2025 r.”, który traktuje rok 2009 jako punkt odniesienia, aby umożliwić ocenę trendów numerycznych w perspektywie długoterminowej. Cele grupy w zakresie wydajności produktu wymagają w segmencie samochodów (w porównaniu z 2009 r.), średniego zmniejszenia oporów toczenia o 20 i 14 proc. w przypadku produktów High Value, poprawy wydajności w wilgotnych warunkach o 15 proc. i redukcji hałasu o 15 proc. W odniesieniu do produktów dla motobranży opór toczenia powinien spaść o 10 proc. w porównaniu z 2009 r. przy poprawie wydajności na mokrej powierzchni o 40 proc. oraz trwałości o 30 proc. Oczekuje się, że w przypadku produktów Velo (rowerowych) hamowanie poprawi się o + 5 proc., a w warunkach mokrych o +10 proc. w porównaniu z rokiem 2017 (rok wprowadzenia Pirelli Velo). Z kolei przychody z produktów Green Performance na koniec 2020 r. będą stanowić 50 proc. sprzedaży i ponad 65 proc. produktów High Value. W zakresie efektywności środowiskowej procesów (2020 r. w porównaniu z 2009 r.) Pirelli przewiduje redukcję o 17 proc. specyficznych emisji CO2, spadek o 19 proc. określonego zużycia energii przy zwiększonym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii; zmniejszenie o 66 proc. poboru wody i wysłanie do odzysku ≥95 proc. odpadów.

Pozytywne wyniki osiągnięte przez Pirelli są podkreślone przez uznanie, jakie otrzymała firma: zaczynając od pozycji lidera w segmencie komponentów samochodowych indeksu Zrównoważonego Rozwoju Dow Jones i rocznika Zrównoważonego Rozwoju w 2019, po włączenie Pirelli na listę klimatu A opracowanej przez CDP w celu walki ze zmianami klimatycznymi.

(ik)

Źródło i fot. Agencja Społem

drukuj  
Komentarze użytkowników (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy - dodaj swój komentarz
Musisz być zalogowany aby dodać swój komentarz
Ogłoszenia
Brak ogłoszeń do wyświetlenia.
Zamów ogłoszenie

© Copyright 2024 Przegląd Oponiarski

Projektowanie stron Toruń