SIECI SERWISOWE: PointS

Dbając o relacje

 

Z AGNIESZKĄ KOMORNICKĄ, PREZES ZARZĄDU SIECI POINT S POLSKA SP. Z O.O., ROZMAWIA KRZYSZTOF KRUSIŃSKI

- Pani Prezes, proszę przybliżyć naszym czytelnikom, właścicielom serwisów oponiarskich, historię firmy.

- Korporacja Point S Polska Sp. z o.o. powstała w czerwcu 2001 roku, początkowo funkcjonując pod nazwą Mega Opony Sp. z o.o. Jednak już po miesiącu swojej działalności wykupiła udziały w spółce Point S International, stając się jednocześnie jednym z ośmiu akcjonariuszy sieci europejskiej. W wyniku zmian struktur europejskich obecnie Point S Polska należy do grupy Point S Development, która w październiku ubiegłego roku podczas francuskich targów EquipAuto w Paryżu ogłosiła podpisanie porozumienia z grupą Mobivia (występującą m. in. pod nazwami handlowymi Norauto i Midas), tworząc podmiot Alianco, handlowo reprezentujący wszystkie wspomniane powyżej marki.

- O jakiej liczbie serwisów w Polsce należących do sieci możemy dzisiaj mówić?

- Sieć Point S Polska reprezentowało początkowo 11 niezależnych dilerów skupiających określony potencjał zakupowy, gwarantujący siłę nabywczą. Dziś o sile sieci stanowi grupa 162 serwisów, a udziały spółki skupione są w rękach 19 podmiotów. Na rzecz spółki działa grono ekspertów rekrutowane spośród właścicieli i dyrektorów handlowych firm wspólników (właścicieli serwisów), opracowujące politykę handlową sieci Point S. Łącząc znajomość rynku i długofalową praktykę, udaje się stworzyć sieć, której zaufało ponad 33 tysięcy użytkowników aut flotowych.

- Czy spośród tak dużej liczby wspólników wszystkie serwisy są stricte oponiarskie?

- 162 serwisy zapewniają nam pełne pokrycie polskiego rynku. Początkowo w skład grupy Point S wchodziły serwisy typowo oponiarskie. Obecnie w ramach sieci działają serwisy o szerokim zakresie zarówno oferowanych usług, jak i gamie produktów motoryzacyjnych.

- O jakich usługach mówimy?

- Kompleksowy zakres usług obejmuje nie tylko podstawowe czynności mechaniczne: wymianę olejów, płynów, filtrów czy akumulatorów, ale także ustawienie geometrii, naprawy w obrębie układów hamulcowych, wydechowych, klimatyzacyjnych oraz naprawy blacharskie.

- Co zyskuje serwis wstępując do sieci Point S?

- Współistnienie, bo tym jest działanie w grupie Point S. Jest to układ obopólnych korzyści. Serwis gwarantując swój potencjał zakupowy wzmacnia siłę grupy, zaś istniejące, wypracowane latami kontrakty z dostawcami gwarantują serwisowi szeroką gamę produktów, merytoryczną pomoc w poszerzeniu zakresu usług, obsługę prawną oraz to, na co z reguły nie mamy czasu: wzmocnienie wizerunku pod wspólnym logiem międzynarodowej sieci Point S gwarantującej wizualizację obiektu, pojazdów, tablic reklamowych.

Nasze serwisy odnotowują znaczące zwiększenie swoich obrotów poprzez obsługę klientów flotowych współpracujących z Point S. Gwarantujemy także dostęp do wewnętrznej platformy zakupowej Point S oraz udział w wewnętrznych licytacjach opon.

- W jaki sposób sieć wspiera działania właściciela serwisu?

- Rynek usług motoryzacyjnych staje się coraz bardziej wymagający. Silna konkurencja, przy jednocześnie rosnących oczekiwaniach klientów, oznacza konieczność ciągłego rozwoju. Właściciel serwisu często indywidualnie zaangażowany w codzienne funkcjonowanie swojej firmy nie ma czasu na tworzenie koncepcji rozwoju swojego biznesu. Naszym udziałowcom oferujemy wspólne działania marketingowe pod wspólnym logiem. Gwarantujemy dostęp do szeregu produktów motoryzacyjnych i eksploatacyjnych występujących pod marką Point S, których gwarancją dobrej ceny jest potencjał nabywczy grupy. Zapewniamy obsługę prawną, szkolenia i wsparcie we wszystkich obszarach, w jakich nasi udziałowcy zadeklarują swoje potrzeby. Trendem staje się poszukiwanie partnerów biznesowych gwarantujących wsparcie - Point S jest siecią działającą w oparciu o potrzeby swoich udziałowców.

- No dobrze, ale inne sieci mogą pochwalić się podobnymi działaniami i zasadami.

- Tak, większość obecnie funkcjonujących sieci opiera się o podobne zasady. Jednak główną formułą odróżniającą nas od większości sieci jest gwarancja niezależności biznesu prowadzonego przez naszych udziałowców pozostających nadal prywatnymi firmami zarządzanymi w pełni suwerennym zakresie. Point S to przede wszystkim grupa bezpośredniej wymiany doświadczeń, rozwiązań i opinii osób, które na co dzień nie mają ze sobą kontaktów, a których współistnienie w jednej korporacji zbliża, powodując łamanie naturalnych barier konkurencyjności rynku. Wszystko to celem doskonalenia obsługi klienta, ale i eliminowania ewentualnych niedopatrzeń, wielokrotnie wynikających z niewiedzy w obrębie małej części prowadzonego biznesu. Siłę sieci stanowi potencjał zakupowy naszych udziałowców, zaangażowanie i lojalność  pracowników pozostających do dyspozycji partnerów oraz zaufanie wszystkich naszych klientów. Podstawą funkcjonowania tak dużej grupy jest świadomość własnych potrzeb, zaufanie i uczciwość w relacjach biznesowych. Samo posiadanie udziałów spółki daje serwisom poczucie bezpieczeństwa poprzez możliwość wpływania na jej rozwój i określane cele biznesowe.

- Chciałbym wrócić do Pani ostatniego zdania z poprzedniego pytania. Proszę rozwinąć kwestię, jak serwis może wpływać na rozwój całej sieci?

- Współpraca z Point S Polska oparta jest na dwóch modelach biznesowych. Pierwszy z nich to model współwłaścicielski - wówczas też mówimy o udziałowcach sieci, tworzących jej biznesową koncepcję i kreujących politykę zakupową. Są to firmy w pełni uczestniczące w prowadzonym biznesie także poprzez działanie w gronie doradczym Zarządu Spółki, co też odróżnia nas od szeregu innych sieci. Bycie udziałowcem to współodpowiedzialność tworzenia i decyzji podejmowanych w ramach negocjacji z dostawcami i spotkań ze Wspólnikami.

- Każdy serwis może być udziałowcem?

- Wskaźnikiem weryfikacji jest posiadany potencjał zakupowy wzmacniający siłę grupy, a ten nie jest ściśle określony, gdyż zależy od lokalizacji serwisu, zakresu działalności, siły lokalnej konkurencji i szeregu innych uwarunkowań. Wzajemne relacje warunkuje bezterminowa umowa partnerska współistniejąca wraz z prawami do udziałów spółki.

W drugim z modeli współpraca opiera się o standardową umowę dotyczącą obsługi naszych klientów flotowych. Wówczas też mówimy o partnerach współpracujących.

- Czy wspomniane floty są dla waszych serwisów ważnymi klientami?

- Tak, jesteśmy jednym z pionierów rynku flotowego w zakresie świadczonych usług. Sieć rozwijała się, świadcząc swoje usługi równolegle do tworzącego się w Polsce rynku flotowego. Od wielu już lat świadczy usługi nie tylko w zakresie gospodarki ogumienia, ale także zaawansowanych usług mechanicznych i przeglądów okresowych.

- Co może zyskać serwis obsługujący floty?

- Serwisy reprezentujące naszą sieć to firmy z wielopokoleniową tradycją i doświadczeniem, świadome nie tylko konsekwencji zaangażowania w obsługę flot, ale i korzyści płynących z obsługi tej grupy klientów oraz gwarantujących wydłużenie sezonu, stałą i długofalową współpracę. Klient instytucjonalny to także potencjalne źródło kolejnych korzyści. Zadowolony z obsługi, poleci serwis swojej rodzinie, znajomym i przyjaciołom.

- Kończąc nasze spotkanie czy jest coś co chciałaby Pani podkreślić?

- Postępująca globalizacja rynku opon, czego przykładem jest sama sieć Point S funkcjonująca już na trzech kontynentach, powoduje znaczne obniżenie realizowanych marży. Zmniejszająca się siła nabywcza pieniądza oraz powrót do rynku pracownika przy jednoczesnym, znaczącym wzroście sprzedaży internetowej stawia przed nami nowe, trudne wyzwania. Wszystkim nam, funkcjonującym w szybko zmieniającej się rzeczywistości chciałabym życzyć opamiętania i siły przeciwstawienia się ogólnej tendencji i presji powodujących akceptację pracy na granicy rentowności. Chciałabym także, abyśmy pamiętali, że „przeszliśmy od społeczeństwa opartego na komunikacji do społeczeństwa opartego na relacji”, cytując znanego specjalistę od reklamy Jacques’a Séguéla. Życzę więc nam wszystkim, aby w gąszczu zmian i trudności to właśnie dbałość o relacje pozostały naszym priorytetem.

- Dziękuję za rozmowę.

Zobacz cały numer PO 1/141 (Styczeń 2017)

drukuj  
Ogłoszenia
Brak ogłoszeń do wyświetlenia.
Zamów ogłoszenie

© Copyright 2024 Przegląd Oponiarski

Projektowanie stron Toruń